‘De Oude Wereld’ is steeds in beweging. Dat gold voor de werkelijke ‘oude wereld’ een paar eeuwen geleden, en dat geldt ook voor ons. We zijn steeds op zoek naar nieuwe kaarten en prenten. Zodoende breidt onze collectie zich steeds verder uit.
We kunnen je daardoor steeds nieuwe producten en vondsten aanbieden. Blijf deze site dus ook met regelmaat bezoeken, om weer nieuw materiaal te bewonderen.
De laatste 15 toegevoegde werken op de site, zijn hieronder te zien.

Bijbelse- en godsdienstige prenten

Openbaring 6, de ruiters op hun paarden – Ca. 1730

39,00

Bijbelse- en godsdienstige prenten

Stefanus, de eerste martelaar, Stephanus – Ca. 1730

35,00
35,00
39,00

Bijbelse- en godsdienstige prenten

De Emmaüsgangers, Jezus breekt het brood – Ca. 1730

39,00

Bijbelse- en godsdienstige prenten

De vrouwen en de engel bij het lege graf – Ca. 1730

39,00

Bijbelse- en godsdienstige prenten

De opstanding van Jezus uit de dood – Ca. 1730

39,00
39,00