Showing all 3 results

Niet alleen landen, steden en dorpen werden in kaart gebracht. Ook zeekaarten zijn gemaakt. En ook daarin was Nederland goed. De zeekaarten die waren gemaakt door Nederlandse cartografen waren gewild. Een voorbeeld van een bekende zeeatlas is die van Lucas Jansz. Waghenaer. Tot op de dag van vandaag wordt in het Verenigd Koninkrijk een zeemansgids aangeduid als een ‘waggoner’. Zeekaarten gingen mee aan boord en werden ook zeker praktisch gebruikt. De kennis van de zeevaarders zorgde ervoor dat zij ook al relatief vroeg kaarten van kusten maakten die vaak verrassend goed klopten.