Andrea Mantegna (1431-1506) (of cirkel van) – De nederdaling van Christus in de hel na Zijn sterven aan het kruis – Ca. 1478

Groot en zeldzaam exemplaar!

Afmetingen totaal: Ca. 56 x 45 cm.

Afmetingen beeld: Ca. 43 x 35 cm.

De ‘Nederdaling ter helle’ van Jezus Christus na Zijn dood aan het kruis.

De nederlaag van de machten van het kwaad en de vrijlating van de slachtoffers door de nederdaling van Christus in de hel na Zijn dood. Een verbeelding van de zin uit de Apostolische Geloofsbelijdenis: ‘Nedergedaald ter helle’.

Het is zoiets als: De overwinning over de kwade machten wordt ook daar bekend gemaakt. Bevrijding wordt gebracht aan wie gebonden waren door deze machten van het kwaad.

De deur van het dodenrijk ligt gebroken op de grond. Het kruis staat links in beeld, maar is leeg omdat Christus het verlaten heeft. Christus staat op de verbrijzelde deur, met een vlag van overwinning in Zijn hand. Naast de deur liggen spijkers, waarschijnlijk de spijkers die door Zijn handen en voeten zaten.

Krachtige afdruk op mooi, geschept papier. Heliogravure, XIXe eeuw, Amand Durand.

Bijzonder mooi exemplaar.

Gratis verzending binnen Nederland!