De geseling van Jezus – Ca. 1517 – Lucas van Leyden (1494-1533)

Bijzonder mooi kunstwerk.
Forse afmetingen: Ca. 30 x 30 cm.

Zeer fraaie weergave van het dramatische moment waarop Jezus wordt gegeseld. Lucas van Leyden geeft het prachtig anachronistisch weer. De man die de gesel hanteert draagt middeleeuwse kleding (oftewel vrij hedendaagse kleding ten tijde van het maken van deze prent). Het lijden wat Jezus ondergaat en het offer wat daarmee wordt gebracht, wordt dus verbonden aan de hedendaagse werkelijkheid van de kijker. Rechts staan de machthebbers toe te kijken. Op de voorgrond strekt een klein kind zijn handje uit naar Jezus. Mogelijk een verwijzing naar Jezus Die eerder had gezegd: ‘Laat de kinderen tot Mij komen’. Rondom het kunstwerk een fraaie sierrand.

Lucas van Leyden wordt gerekend tot de grootste graveurs uit de kunstgeschiedenis.

Op mooi, geschept papier. XIXe eeuw, Amand Durand.

Bijzonder mooi exemplaar.

Gratis verzending binnen Nederland!