Het verraad in de hof van Getsemane – Ca. 1517 – Lucas van Leyden

Bijzonder mooi kunstwerk.
Forse afmetingen: Ca. 30 x 30 cm.

Weergave van het dramatische moment in de hof van Getsemane. Het is nacht, en Jezus weet dat Hij die nacht gevangen genomen zal worden. Met Zijn discipelen gaat hij naar de Olijfberg (met uitzicht over de stad Jeruzalem), om daar te bidden. Jezus neemt Petrus, Jakobus en Johannes verder met Zich mee, en vraagt hen om te waken en te bidden. Jezus Zelf gaat een klein stukje verderop bidden.
Hij bid dat ‘de drinkbeker’ (figuurlijk) aan Hem voorbij zal gaan. Die drinkbeker is in dit kunstwerk letterlijk afgebeeld boven Jezus, Die in wanhoop Zijn armen uitstrekt naar de hemel. De discipelen kunnen echter niet wakker blijven, en zijn in slaap gevallen. Petrus had gezegd dat Hij Jezus beslist niet in de steek zou laten, maar linksvoor is hij met zijn hand op zijn zwaard ook in slaap gevallen. Daardoor ziet hij niet, dat Judas, de verrader, al heel dichtbij is gekomen met een leger soldaten.
Schitterend kunstwerk met veel symboliek.

Lucas van Leyden wordt gerekend tot de grootste graveurs uit de kunstgeschiedenis.

Op mooi, geschept papier. XIXe eeuw, Amand Durand.

Bijzonder mooi exemplaar.

Gratis verzending binnen Nederland!