Lucas van Leyden (1494-1533) – De Kruisiging van Jezus Christus op Golgotha – Ca. 1517

Bijzonder mooi kunstwerk.

Forse afmetingen: Ca. 30 x 30 cm.

Weergave van het dramatische moment waarop Jezus wordt gekruisigd. Een speer wordt door Zijn zij gestoken om te zien of Hij nog in leven is. Normaal gesproken worden de benen van de gekruisigden gebroken, zodat ze in elkaar zouden zakken en niet meer konden ademen, maar bij Jezus gebeurde dat niet. In plaats daarvan werd Hij dus doorstoken. Rechts is een stukje van een ander kruis te zien. Deze persoon lijkt wel een gebroken been te hebben. Rechts valt iemand flauw, waarschijnlijk Maria. Johannes ontfermt zich over haar. De rots op de achtergrond links heeft een beetje de vorm van een hoofd. Waarschijnlijk een verwijzing naar Golgotha, wat letterlijk ‘hoofdschedel’ betekent.

Lucas van Leyden wordt gerekend tot de grootste graveurs uit de kunstgeschiedenis.

Op mooi, geschept papier. XIXe eeuw, Amand Durand.

Bijzonder mooi exemplaar.

Gratis verzending binnen Nederland!