Maria en Johannes bij het kruis van Christus – Ca. 1520 – Lucas van Leyden

De kruisiging van Jezus Christus. Spijkers of pinnen doorboren Zijn handen en voeten. De doornenkroon nog op het hoofd. De blik in Zijn ogen is die van pijn en verdriet, maar ook van een zeker geduld. Bij het kruis staan Maria, de moeder van Jezus, en Johannes, één van Zijn beste vrienden en de meest nabije van Zijn discipelen. Jezus draagt Johannes op om voor Maria te zorgen als voor een moeder. Maria wordt opgedragen zich over Johannes te ontfermen als over een zoon.

Lucas van Leyden wordt gerekend tot de grootste graveurs uit de kunstgeschiedenis.

Op mooi, geschept papier. XIXe eeuw, Amand Durand.

Totale afmetingen: 17 x 15,8 cm.
Afmetingen gravure: 11,7 x 8,8 cm.

Bijzonder mooi exemplaar.

Gratis verzending binnen Nederland!